Kinderen

Wat mij betreft zijn onze kinderen zijn ons mooiste geschenk. Ze stralen  en zijn een spiegel voor ons.  Kinderen kunnen snel baat hebben bij de bloesemremedies, als ze zich niet goed voelen,  omdat hun emoties nog niet zo lang belast zijn. In de praktijk geef ik jou als ouder een vragenlijst mee met vragen over je kind. Die vragen gaan over de problemen van het kind nu, maar de inhoud van de vragen gaat ook over de tijd van vóór de geboorte en de over de geboorte zelf van je kind. Dit kan nl.een grote invloed hebben op je kind. Eigenlijk geldt natuurlijk voor ons allemaal, dat de tijd vóór onze geboorte invloed op ons heeft. Maar in dit geval geef je je kind een groot geschenk door eventuele nare gebeurtenissen van voor de geboorte te behandelen met de helende kracht van de remedies. Bij het eerste consult komt u als ouder alleen en nemen we de vragenlijst door,  bij het tweede consult komt uw kind mee. Het gaat hier om kinderen tot 13 jaar oud.